Σύντομη παρουσίαση των προτεραιοτήτων της Ελληνικής Προεδρίας της Ε.Ε.

Εξετάσεις Πιστοποίησης Ελληνομάθειας 2014
21.01.2014
Диалог с Элладой
Έκθεση «Διάλογος με την Ελλάδα»
31.01.2014
Προβολή όλων

Σύντομη παρουσίαση των προτεραιοτήτων της Ελληνικής Προεδρίας της Ε.Ε.

Στις 23.1.2014 και ώρα 16:00, σε συνεργασία με το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στην Οδησσό, θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του Παραρτήματος του ΕΙΠ μία σύντομη παρουσίαση των προτεραιοτήτων της Ελληνικής Προεδρίας της Ε.Ε.

Η Ελλάδα ανέλαβε την 1.1.2014 την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους και θα την παραδώσει στην Ιταλία την 1.7.2014. Είναι η πέμπτη φορά που η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου μετά το 1981, όταν προσχώρησε στις τότε Ευρωπαϊκές Κοινότητες.

Την Προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε. ασκούν εκ περιτροπής τα 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί ένα εξάμηνο. Η Προεδρία κατευθύνει τις συνεδριάσεις σε όλα τα επίπεδα, προτείνει κατευθύνσεις και καταρτίζει τις συμβιβαστικές προτάσεις, που είναι απαραίτητες για τη λήψη αποφάσεων από το Συμβούλιο.

Η ανάληψη της Προεδρίας από την Ελλάδα συμπίπτει με μια κρίσιμη μεταβατική περίοδο για την Ευρώπη. Η οικονομική κρίση είχε ως αποτέλεσμα την εφαρμογή πολιτικών λιτότητας ώστε να διαφυλαχθεί η οικονομική σταθερότητα και να τεθούν οι βάσεις για τη σταδιακή επιστροφή στην ανάπτυξη. Ταυτόχρονα όμως, η έκταση, η ένταση και η διάρκεια της κρίσης, αλλά και η υψηλή ανεργία στην Ευρώπη, είχαν ισχυρό αντίκτυπο στην κοινωνική συνοχή, ιδιαίτερα στις χώρες που επλήγησαν περισσότερο από την κρίση και, σε κάποιο βαθμό, κλόνισαν την εμπιστοσύνη μέρους των Ευρωπαίων πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το 2014 είναι μία  χρονιά σημαντικών αλλαγών για την Ευρωπαϊκή Ένωση διότι ξεκινά ο μακροοικονομικός προγραμματισμός για την περίοδο 2014-2020, θα λάβουν χώρα το Μάιο του 2013 οι εκλογές για την ανάδειξη νέων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενώ στη συνέχεια θα διορισθεί η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο νέος Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Τις προτεραιότητες θα παρουσιάσει ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στην Οδησσό κ. Αντώνιος Χαζίρογλου.

Δείτε φωτογραφικό υλικό

HFC
HFC