Η εν Οδησσώ Ελληνική εκκλησία της Αγίας Τριάδος: 1808-1908

Garmider
Athens – Odessa in the Works of Gennady Garmider
08.02.1999

Η εν Οδησσώ Ελληνική εκκλησία της Αγίας Τριάδος: 1808-1908

Grech_cerkov

(Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού/Παράρτημα Οδησσού)
Οδησσός 1995, 76 σελ., 20×13, ISBN 5-7707-8598-5.

Ανατύπωση, αφιερωμένη στα 200 χρόνια από τη θεμελίωση της Ελληνικής Εκκλησίας της Αγίας Τριάδας στην Οδησσό.
(δίγλωσση ελληνορωσική έκδοση)