Πτυχές της ιστορίας της Ελληνικής παροικίας του Λβοβ, 16ος – 17ος αι.

Maliy_Buyalik_2002
Οι Έλληνες του Μάλι Μπουγιαλίκ, 200 χρόνια στην Οδησσό, 1ος-2ος τόμος
03.02.2002
Bahtov_Oykumena
Vladimir Bakhtov: Oikoumena
05.02.2002

Πτυχές της ιστορίας της Ελληνικής παροικίας του Λβοβ, 16ος – 17ος αι.

Lilo

Ίγκορ Λιλιό

(Εθνικό Πανεπιστήμιο Λβόβ, Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού/Παράρτημα Οδησσού)
Λβοβ 2002, 190 σελ., 20×15, ISBN 966-553-244-8.

Ο καθηγητής Λιλιό δημοσιεύει τα αποτελέσματα της έρευνάς του, τα οποία επιτρέπουν στον αναγνώστη να γνωρίσει τους εκπροσώπους της ελληνικής παροικίας του Λβοβ και να προσδιορίσει τη θέση τους στην πολυεθνική Ανατολική Ευρώπη της εποχής εκείνης. Η μελέτη της οικονομικής, πολιτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των Ελλήνων αναδεικνύει όλες τις πτυχές της εξέλιξής της.
(ουκρανική έκδοση με αγγλική, πολωνική και ελληνική περίληψη)