ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ


  UKR RUS GR ENG

© ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ -- 2005
  Designed by GRAFIKPLUS

Η διάδοση και η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, σε συνάρτηση πάντα με την εμβάθυνση και τον παράλληλο προσανατολισμό σε ζητήματα ιστορίας και πολιτισμού, προσδιορίστηκε ως μία από τις βασικότερες προτεραιότητες του Παραρτήματος του ΕΙΠ.

Λειτουργούν Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας (υπεύθυνη καθηγήτρα: Νάνουσκα Ποντκοβυρώφ), σε τέσσερα επίπεδα, και σύμφωνα με κατευθύνσεις που δίνει το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Πάνω από 3.900 μαθητές έχουν φοιτήσει όλα αυτά τα χρόνια, κυρίως Ουκρανοί. Επίσης λειτουργούν ειδικά τμήματα για παιδιά.

Το Παράρτημα είναι εντεταλμένο εξεταστικό κέντρο του ΚΕΓ στην Ουκρανία και στη Μολδαβία για την απόκτηση αναγνωρισμένου τίτλου πιστοποίησης της ελληνομάθειας. Από το 2001 πιστοποιητικό ελληνομάθειας έχουν λάβει 356 άτομα σε τέσσερα διαφορετικά γλωσσικά επίπεδα. Κάτοχοι του πιστοποιητικού εργάζονται στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στην Οδησσό, στο Γενικό Προξενείο της Μαριούπολης, σε ελληνικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία, στο Παράρτημα του ΕΙΠ και σε άλλους φορείς. Πολλοί διδάσκουν ελληνικά σε σχολεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα, όπως το γυμνάσιο Μαριίνσκι και τα κυριακάτικα σχολεία της Οδησσού, τα κυριακάτικα σχολεία της Κριμαίας και το Πανεπιστήμιο του Κισινιόβ στη Μολδαβία.

Το Παράρτημα συμβάλλει στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ενισχύοντας με διδακτικό υλικό και προσωπικό το Πανεπιστήμιο Οδησσού, καθώς και σχολεία και ΑΕΙ σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας. Από το 1999 η καθηγήτρια του Παραρτήματος κυρία Νάνουσκα Ποντκοβυρώφ διδάσκει ελληνικά και στο Πανεπιστήμιο της Οδησσού, ενώ είναι υπεύθυνη και του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών του Πανεπιστημίου.

Με τη φροντίδα και την οικονομική συμβολή του Ιδρύματος διοργανώνονται επιμορφωτικά σεμινάρια για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας με μετάκληση ειδικών από την Ελλάδα και τη συμμετοχή ενδιαφερομένων απ' όλη την Ουκρανία.

Χορηγούνται υποτροφίες για την παρακολούθηση μαθημάτων ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού σε αντίστοιχα προγράμματα ελληνικών Πανεπιστημίων, ενώ οι αριστούχοι μαθητές των παιδικών τμημάτων και οι νικητές του ετήσιου διαγωνισμού παιδικής ζωγραφικής του Παραρτήματος φιλοξενούνται στην Ελλάδα, σε μαθητικές κατασκηνώσεις, σε συνεργασία με το Δήμο Θέρμης και τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φθιώτιδας.

ΝΕΑ ΚΑΙ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΧΡΗΣΙΜΑ LINKS
flickr
facebook
youtube
Olkas. Medieval harbors
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας