Співпраця та підтримка

Співпраця є однією з головних та найважливіших форм організації роботи Філії.

Шляхом укладання угод Філія співпрацює з Одеським національним університетом ім. І. І. Мечникова та історичним факультетом Львівського національного університету ім. І. Я. Франка.

Особливо плідними є стосунки Філії з Одеською державною науковою бібліотекою ім. М. Горького (спільні проекти, виставки, видання книжок, лекції), Центральною науковою бібліотекою Харківського національного університету ім. В. М. Каразіна (видання книжок, виставки), Одеським історико-краєзнавчим музеєм (створення експозиції музею “Філікі Етерії”, виставки), Археологічним музеєм (виставки, фінансова допомога в проведенні археологічних досліджень давньогрецьких міст-колоній: Ніконій, Тіра, село Кошари та публікація результатів наукових пошуків), Художнім музеєм (виставки, дослідження, видання книжок), Обласним державним архівом (дослідження та публікація результатів, виставки, наукові пошуки) та ін.

У 2001 р. Філія започаткувала науково-дослідний проект “Вивчення історії, сучасного стану традиційної культури грецького населення півдня України”, до розробки якого залучено наукові центри Криму, вищі навчальні заклади та громадські організації України.
Зібрано багатий матеріал, результати виконання першого етапу було представлено на історико-етнографічних виставках в м. Сімферополі (22 вересня – 22 жовтня 2004 р.) та м. Одесі (27 жовтня – 3 грудня 2004 р.), видано путівник “Греки Криму в XVIII – на початку XXI ст.”. Розробка проекту триває, наступний етап досліджень – “Греки Одещини”.

Філія співпрацює:

  • з окремими дослідниками, науковцями, істориками (видання їх праць);
  • з художниками;
  • з колективами вчених-археологів;
  • з колективами вчених філологічного факультету ОНУ ім. І.І. Мечникова;
  • з колективами СШ № 25, Маріїнської гімназії та факультетом романо-германської філології;
  • з музикантами, з хоровими та музичними колективами, в результаті чого було підготовлено та виконано ряд програм грецької музики. Особливо слід відзначити Програму у виконанні Національного Одеського філармонійного оркестру під керівництвом Х. Ерла та оркестру народних інструментів Одеської музичної академії ім. А. В. Нежданової.

Співпраця з грецькими громадами та університетами міст Львова, Харкова, Одеси, Федерацією Грецьких Товариств України (Маріуполь) дала можливість провести широкомасштабні, комплексні заходи та залучити до участі в Днях грецької культури в цих містах широкий загал громадськості, спеціалістів, діячів науки, освіти та культури.

Останнім часом Філія приділяє значну увагу заохоченню до співпраці організацій з Греції. Хороші результати досягнуто в спільній праці з Фондом “Друзі Меліни Меркурі”, Фондом А. Г. Левентіса (Кіпр), Номархією Фтіотіди, меріями та творчими колективами грецьких міст: Ерміоні, Аргос, Волос, Комботі, Патри та інших, а також грецьких організацій і спеціалістів, що діють в Одесі: “Міханікі – Україна”, “Гефест”. Це спонукає Філію щорічно збільшувати витрати на надання фінансової допомоги цим організаціям та на підтримку їх проектів.