В Постійно діючому лекторії Одеської філії Грецького Фонду Культури буде прочитана лекція: «Сімейні фотоальбоми греків Криму».

Лектор: Прігарін Олександр Анатолійович, к.і.н., доцент кафедри археології та етнології історичного факультету ОНУ ім. І.І. Мечнікова.
Початок лекції о 16:00

Протягом 2001-2003 р. з ініціативи Фонду Грецької Культури проводилися комплексні дослідження історії, культури та сучасного стану грецьких громад АР Крим. Мабуть, найбільш виразними джерелами, які вдалося зібрати, стали колекції сімейних фотоальбомів. На їх основі стає можливим наочно відтворити практично всі складності минулого досвіду групи (переселення, депортацію, культурно-побутові особливості, специфіку обрядових традицій і т.п.).

Ця експедиція вперше в історіографії звернулася до кримської частини грецького населення України. Завдяки їй були встановлені оригінальні факти формування та розвитку цієї географічної громади еллінської діаспори, показані особливості культурно-побутових процесів. Частково результати представлялися на виставці «Греки Криму: історія та культура» (Сімферополь-Одеса, 2004 р.), в наукових публікаціях. Тепер грецькі біографії АР Крим стануть предметом даної лекції.

В ній будуть узагальнені ці «людські долі», з яких в цілому реконструюється доля різних родин і груп півострова. Крім того, будуть показані найбільш оригінальні фото і документи. Виходячи з цього поставлені питання методичного характеру – про цінність сімейних фотоальбомів як джерела для істориків, етнографів, соціологів і інших дослідників етнокультурного розмаїття.

 

HFC
HFC