Виставка: «Міфологічний портал сучасної скульптури Одеси – Борис Румянцев і Олександр Письмиченко» і Презентація двох монографій Андрія і Ольги Тарасенко: «Ієрогліф краси. Скульптор Борис Румянцев» і «Скульптор Олександр Письмиченко»

Папаниколау_2
Круглий стіл. Підведення підсумків проведення Проекту: «Великий дарувальник життя – Георгіос Папаніколау (1883-1962)»
05.10.2012
γυμνάσιο2
Дні культури Греції в гімназії № 2
19.10.2012
Показати все

Виставка: «Міфологічний портал сучасної скульптури Одеси – Борис Румянцев і Олександр Письмиченко» і Презентація двох монографій Андрія і Ольги Тарасенко: «Ієрогліф краси. Скульптор Борис Румянцев» і «Скульптор Олександр Письмиченко»

Інститут мистецтв Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського представляє в філії Грецького Фонду Культури 18 жовтня 2012 (четвер) о 16.00 виставку творів одеських скульпторів: «Міфологічний портал сучасної скульптури Одеси – Борис Румянцев (1950-2008) і Олександр Письмиченко (нар. 1941)» і Презентацію двох монографій Андрія і Ольги Тарасенко: «Ієрогліф краси. Скульптор Борис Румянцев», Одеса, 2012 р. і «Скульптор Олександр Письмиченко», Одеса, 2011 р.

Виставка творів одеських скульпторів і презентація двох монографій Андрія і Ольги Тарасенко: «Ієрогліф краси. Скульптор Борис Румянцев» і «Скульптор Олександр Письмиченко» пропонують по-новому сприйняти сучасну скульптуру, представлену творчістю одних з провідних майстрів України – Бориса Румянцева (1950-2008) і Олександра Письмиченко (нар. 1941). Культурний фундамент їхньої творчості – мистецтво античної Греції, в якому головним є божественна краса оголеного тіла – мікро-космосу.

Фігура людини стала для скульпторів своєрідною матрицею, на основі якої вони створили твори, наповнені досвідом і переживаннями особистості міленіуму.
Книга «Ієрогліф краси. Скульптор Борис Румянцев» видана під егідою Національної академії мистецтв України, Інституту проблем сучасного мистецтва та Національної спілки художників України. Друк книги здійснено завдяки друзям та шанувальникам творчості майстра. Твори Румянцева – це метаморфоза – перетворення глини або металу в “ієрогліф краси” – той знак, який майстру вдалося відчути і втілити як вічний прототип.
Мотиви і образи скульптури Румянцева розглядаються авторами монографії у позачасовому міфологічному контексті. Міфологія дає своєрідні «ключі» для усвідомлення сучасною людиною своєї причетності до світової культури, перш за все, елліністичної. Вивчаючи міфологічні мотиви і образи у творчості сучасного скульптора, автори розглядають їх у контексті світового мистецтва. Вони спираються на теорію «великого часу» культуролога М.М. Бахтіна. Вчений стверджував, що художник, існуючий в просторі «малого часу», тобто сучасності, несе в собі досвід попередників. Таким чином, «взаєморозуміння століть і тисячоліть, народів, націй і культур забезпечує складну єдність всього людства, всіх людських культур». За допомогою представлених у книзі типологічних рядів твори Румянцева включені в загальний контекст світового мистецтва. Чудово підібрані ілюстрації-аналогії активізують сприйняття глядача.
В монографію включено статтю Бориса Румянцева «Статуетка», в якій художник розкриває своє філософське сприйняття скульптури. Книга містить переклад на англійську мову суті концепції скульптури Румянцева. Логічно виправдано включення в книгу розділів, присвячених творчості супутників і однодумців майстра – дружини Тетяни Кравець та сина Микити Румянцева.
В монографії «Скульптор Олександр Письмиченко» представлені твори в різних жанрах:
монументально-декоративне мистецтво (твори «Ікар», «Ніка» та ін); портрети, оголена натура.
«Одвічна тема скульптури – пластика людського тіла, вираз його духовного стану, пов’язаного з формою, – каже Олександр Іванович. – Мистецтво займається пізнанням людини. В скульптурі це відбувається через об’єм, навіть коли ти вирішуєш чисто формальну задачу. Сучасні скульптори часто відходять від стрижневої лінії скульптури як пізнання людини. Форма вираження – об’єм і простір – існують вже самі по собі, відриваються від людини. На перший план виходять формальні пошуки пластичної виразності». Спадщина Античній Греції дає зразок єднання мікро-космосу людини з макро-космосом.

Автори: Андрій і Ольга Тарасенко

Див. фоторепортаж

HFC
HFC