У зв’язку с 2510-річчям року народження Перикла (біля 493 року до н.е.), 2 березня 2017 р. о 16.00 в постійно діючому лекторії філії ГФК відбудеться лекція на тему: «Перикл і класичні Афіни»

Лектор: Шевцов Сергій Павлович, доктор філософських наук, професор кафедри філософії та методології пізнання Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.

Друга половина V ст. до н. е. за традицією вважається періодом високої класики грецької культури і перш за все пов’язується з Афінами. До цього часу відносяться роботи великих грецьких поетів Есхіла, Софокла, Еврипіда, Аристофана, філософія Анаксагора, Демокрита і Сократа, історичні праці Геродота і Фукідіда, архітектурні ансамблі скульпторів Мирона, Фідія, Поліклета, створення Парфенона, Ерехтейона, Пропілей Афінського Акрополя, будівництво Одеона. Але перш за все цей період пов’язаний з ім’ям видатного державного діяча, блискучого оратора, полководця і стратега Перикла. Час його правління носить назву епохи Перикла. Ця епоха найвищого розквіту демократії стала і періодом найвищого розквіту класичної Греції.

У цій лекції буде зроблена спроба порівняти різні погляди на образ цієї людини.

HFC
HFC