16η ΔΕΒΘ
Участь в XVІ Міжнародній книжковій виставці-ярмарці в Салоніках 9-12 травня 2019
10.05.2019
арсенал_1
Участь філії Грецького фонду культури у ІХ Книжковому Арсеналі 2019 в м. Києві
15.05.2019
Показати все

Відкриття виставки «Лики творчості»

лики творчества

24 травня 2019 року о 15:00 в філії ГФК відбудеться відкриття виставки дипломних робіт магістрів та викладачів художньо-графічного факультету Університету імені К.Д. Ушинського «Лики творчості» живопис, графіка, скульптура, прикладне мистецтво.

Назвою і основою концепції виставки є ідеї філософа, художника і поета М. Волошина: «В інших пізнавай свій лик, і сам будь дзеркалом для інших». Родинна думка про те, що пізнати себе можна шляхом порівняння з іншими людьми, висловлена ​​культурологом М. Бахтіним.

Основним на виставці є портретний жанр – настільки рідкісний в сучасному мистецтві, коли людина, зосереджуючись на собі, втрачає можливість самопізнання через інших людей – сучасників і попередників (залишивших духовну спадщину).

На виставці представлені дипломи магістрів в жанрі портрета, виконані під керівництвом М.В. Пономаренко і Н.Г. Пахомової:

  • парадні портрети (Н. Конончук «Портрет Народного художника А. Гавдзинського»);
  • театралізований портрет (Ю. Просвірніна «Автопортрет в корейському ханбоці»; О. Івченко «Автопортрет в дзеркалі»);

серія міфологічних автопортретів магістранток в образах античних богинь з символічними атрибутами родючості, добробуту, мистецтва (К. Златєва, Ю. Чевнова, О. Зілюк, Н. Рибалко, М. Довгальова, Е. Мартинова);

  • в тематичних композиціях (В. Жулинська), в жанрі пейзажу (А. Сопільняк) і натюрморту представили свою картину світу;
  • символічні двері в простір зоряного неба відкриває А. Завіленська («Відкриття»).

Д. Чернявський представив медалі на античну тему.

У творах мистецтва відбивається духовна суть людини. «До лику прагне краса. Все шукає собі лик і потворний світ стукає в душу художника, щоб через нього знайти собі своє втілення», – стверджував М. Волошин.

В програмі відкриття виставки дискусія на тему: «Портрет і ритуал».

Куратори виставки:

  • доктор мистецтвознавства, професор, зав. кафедрою образотворчого мистецтва О.А. Тарасенко
  • кандидат мистецтвознавства, викладач кафедри образотворчого мистецтва М.В. Пономаренко
HFC
HFC