25.10.2012
βαλκανικοί πόλεμοι

Лекція: «Про Балканські війни 100 років по тому»

25 жовтня 2012 о 16:00 Одеська філія Грецького Фонду Культури запрошує на лекцію: «Про Балканські війни 100 років по тому». Лектор: Поспєлов Андрій Сергійович, кандидат історичних […]