Η βιβλιοθήκη του Παραρτήματος

Στο Παράρτημα του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού στην Οδησσό, λειτουργεί βιβλιοθήκη η οποία είναι μοναδική στο είδος της σε όλη την Ουκρανία, μηχανογραφημένη και δανειστική, με μια πλούσια συλλογή βιβλίων η οποία απαριθμεί περισσότερους από 7.500 ελληνικούς τίτλους. Παρέχει υλικό και υπηρεσίες στους καθηγητές, στους σπουδαστές, στους μεταφραστές, καθώς και σε κάθε ενδιαφερόμενο για τη γλώσσα και τον πολιτισμό της Ελλάδας. Ενημερώνεται επίσης με ουκρανικές, ρωσικές και άλλες ξενόγλωσσες εκδόσεις.

Η συλλογή της βιβλιοθήκης αποτελείται από έντυπο και οπτικοακουστικό υλικό και καλύπτει, εκτός από το πληροφοριακό τμήμα - βιβλιογραφίες, κατάλογοι, εγκυκλοπαίδειες, λεξικά - τους τομείς: Φιλοσοφία, Θρησκεία, Κοινωνικές Επιστήμες, Εκπαίδευση, Γλώσσα, Καλές Τέχνες, Λογοτεχνία, Ιστορία, Αρχαιολογία, Γεωγραφία. Επίσης λειτουργεί τμήμα παιδικής και νεανικής βιβλιοθήκης.

Αξιόλογη είναι επίσης η συλλογή παιδικών βιβλίων και οπτικοακουστικού υλικού: CD ελληνικής μουσικής, έντεχνης, παραδοσιακής και σύγχρονης, κασέτες ήχου, βιντεοταινίες ψυχαγωγικού και μορφωτικού περιεχομένου, εκπαιδευτικά προγράμματα.

Η βιβλιοθήκη ενημερώνεται τακτικά με γνώμονα τις ανάγκες και επιθυμίες των αναγνωστών. Τα μέλη της είναι κυρίως νέοι, ως επί το πλείστον σπουδαστές σε ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ακολουθεί ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων μέσης ηλικίας, καθώς και μαθητών, κυρίως από σχολεία όπου διδάσκεται η ελληνική γλώσσα.

Συνεργάζεται με μεγάλες βιβλιοθήκες της Ουκρανίας και της Οδησσού, διοργανώνει θεματικές εκθέσεις στον χώρο της, ενώ παίρνει μέρος και σε εκθέσεις βιβλίων που διοργανώνονται σε διάφορες πόλεις, όπου παρουσιάζει και την εκδοτική δραστηριότητα του Ιδρύματος.

ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Η Βιβλιοθήκη λειτουργεί ως κέντρο πληροφόρησης εξασφαλίζοντας την πρόσβαση σε κάθε είδους πληροφορία που αφορά την Ελλάδα μέσω της "φυσικής" της συλλογής και του διαδικτύου. Η οργάνωση της συλλογών βασίζεται στο σύστημα διαχείρισης βιβλιοθηκών ΑΒΕΚΤ του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και συνίσταται στην καταχώριση, καταλογογράφηση, ταξινόμηση και θεματική ευρετηρίαση του υλικού. Η καταλογογράφηση γίνεται βάσει των ΑΑCR2 (Anglo American Cataloguing Rules) και η ταξινόμηση ακολουθεί το σύστημα Dewey Decimal Classification, προσαρμοσμένο στις ανάγκες της συλλογής. Ο κάθε ενδιαφερόμενος έχει πρόσβαση στον on line κατάλογο. Η βιβλιοθήκη είναι δανειστική και στα μέλη της παρέχεται η δυνατότητα φωτοαντιγράφων. Διαθέτει αναγνωστήριο, ανοιχτό στο κοινό. Στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της ενημερώνει τους ενδιαφερομένους προφορικά, από το τηλέφωνο, με Φαξ και με e-mail. Από τον Μάρτιο του 2005, στο χώρο της βιβλιοθήκης λειτουργεί Κέντρο Η/Υ με δυνατότητα δωρεάν πρόσβασης στο Διαδίκτυο.

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε: library@hfcodessa.org

Ώρες λειτουργίας της βιβλιοθήκης:

 • Δευτέρα: 10.00-17.00
 • Τρίτη: 10.00-17.00
 • Τετάρτη: 10.00-17.00
 • Πέμπτη: 10.00-17.00
 • Παρασκευή: 10.00-17.00
 • Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ

 • Η Βιβλιοθήκη διαθέτει αναγνωστήριο, ανοιχτό στο κοινό. Η χρήση του είναι δωρεάν.
 • Για δανεισμό, είναι απαραίτητο κάποιος να γίνει μέλος της βιβλιοθήκης.
 • Μπορούν να εγγραφούν στη Βιβλιοθήκη μόνον όσοι έχουν μόνιμη κατοικία στην Οδησσό και στα προάστιά της.
 • Για κάθε δανεισμό είναι απαραίτητη η εμφάνιση της κάρτας μέλους.
 • Η εγγραφή των μελών γίνεται στις ώρες λειτουργίας της βιβλιοθήκης και έχει διάρκεια 12 μηνών.
 • Αποκλείονται του δανεισμού:
  • πληροφοριακό υλικό: λεξικά, βιβλιογραφίες, κατάλογοι, οδηγοί, εγχειρίδια,
  • πολυτελείς εκδόσεις τέχνης,
  • εκδόσεις με κινητά φύλλα,
  • εφημερίδες του τρέχοντος έτους.
 • Κάθε μέλος μπορεί να δανειστεί συγχρόνως μέχρι και 5 βιβλία, 2 κασέτες ήχου, 1 βιντεοταινία, 1 CD, 1 CD-ROM και 1 περιοδικό.
 • Σε περίπτωση που τα μέλη της βιβλιοθήκης παρακολουθούν μαθήματα ελληνικών στο Παράρτημα, μπορούν να δανειστούν και τα εγχειρίδια εκμάθησης της νεοελληνικής γλώσσας τα οποία χρησιμοποιούν κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Σε περίπτωση που για κάποιο λόγο σταματούν την παρακολούθηση των μαθημάτων, έχουν την υποχρέωση να τα επιστρέψουν όχι αργότερα από 15 μέρες από την τελευταία τους παρουσία.
 • Η μεγαλύτερη διάρκεια δανεισμού είναι 15 ημέρες. Στη λήξη της ημερομηνίας δανεισμού, ένα μέλος μπορεί να ζητήσει ανανέωσή της για 15 ακόμα μέρες και τηλεφωνικώς.
 • Σε περίπτωση απώλειας του βιβλίου ή καταστροφής του, το βιβλίο πρέπει να αντικατασταθεί με φροντίδα του μέλους ή να καταβληθεί το ανάλογο ποσό για την αγορά του.
 • Στα μέλη παρέχεται η δυνατότητα φωτοτυπιών.