Γρηγόριος Γρηγορίου Μαρασλής. Η τιμή υπεράνω των τιμών Σ.Ρέσετοβ, Λ.Ίζικ
(Σ.Ρέσετοβ, Λ.Ίζικ; Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού/Παράρτημα Οδησσού)
Οδησσός: 2012, 352 σελ., 24×16,5.
ISBN 978-966-2389-45-6. 

Η έκδοση αποτελεί μία ολοκληρωμένη βιογραφία του Μαρασλή και του συγγενικού του κύκλου και μια προσπάθεια σφαιρικής προσέγγισης της πολυσχιδούς προσωπικότητάς του. Για πρώτη φορά δίδεται αξιολόγηση του έργου τού Μαρασλή στα χρόνια της Δημαρχίας του, πέρα από τις ευεργεσίες και τη φιλανθρωπική του δράση. 
(ρωσική έκδοση)