Ίγκορ Λιλιό

(Εθνικό Πανεπιστήμιο Λβόβ, Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού/Παράρτημα Οδησσού)
Λβοβ 2002, 190 σελ., 20×15, ISBN 966-553-244-8.

Ο καθηγητής Λιλιό δημοσιεύει τα αποτελέσματα της έρευνάς του, τα οποία επιτρέπουν στον αναγνώστη να γνωρίσει τους εκπροσώπους της ελληνικής παροικίας του Λβοβ και να προσδιορίσει τη θέση τους στην πολυεθνική Ανατολική Ευρώπη της εποχής εκείνης. Η μελέτη της οικονομικής, πολιτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των Ελλήνων αναδεικνύει όλες τις πτυχές της εξέλιξής της.
(ουκρανική έκδοση με αγγλική, πολωνική και ελληνική περίληψη)