Διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας

Η διάδοση και η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, σε συνάρτηση πάντα με την εμβάθυνση και τον παράλληλο προσανατολισμό σε ζητήματα ιστορίας και πολιτισμού, προσδιορίστηκε ως μία από τις βασικότερες προτεραιότητες του Παραρτήματος του ΕΙΠ.

Λειτουργούν Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας (υπεύθυνη καθηγήτρα: Νανούσκα Ποντκοβυρώφ), σε τέσσερα επίπεδα, και σύμφωνα με κατευθύνσεις που δίνει το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Πάνω από 3.900 μαθητές έχουν φοιτήσει όλα αυτά τα χρόνια, κυρίως Ουκρανοί. Επίσης λειτουργούν ειδικά τμήματα για παιδιά.


Το Παράρτημα συμβάλλει στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ενισχύοντας με διδακτικό υλικό και προσωπικό το Πανεπιστήμιο Οδησσού, καθώς και σχολεία και ΑΕΙ σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας. Από το 1999 η καθηγήτρια του Παραρτήματος κυρία Νανούσκα Ποντκοβυρώφ διδάσκει ελληνικά και στο Πανεπιστήμιο της Οδησσού, ενώ είναι υπεύθυνη και του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών του Πανεπιστημίου.

Με τη φροντίδα και την οικονομική συμβολή του Ιδρύματος διοργανώνονται επιμορφωτικά σεμινάρια για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας με μετάκληση ειδικών από την Ελλάδα και τη συμμετοχή ενδιαφερομένων απ' όλη την Ουκρανία.

Χορηγούνται υποτροφίες για την παρακολούθηση μαθημάτων ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού σε αντίστοιχα προγράμματα ελληνικών Πανεπιστημίων, ενώ οι αριστούχοι μαθητές των παιδικών τμημάτων και οι νικητές του ετήσιου διαγωνισμού παιδικής ζωγραφικής του Παραρτήματος φιλοξενούνται στην Ελλάδα, σε μαθητικές κατασκηνώσεις, σε συνεργασία με φορείς και πολιτιστικά ιδρύματα από την Ελλάδα.

Επίπεδα σπουδών

Στα Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας γίνονται δεκτοί όλοι όσοι το επιθυμούν. Ως προς την ηλικία οι υποψήφιοι δεν πρέπει να είναι μεγαλύτεροι των 65 ετών, ούτε μικρότεροι των 7. Η διάρκεια της φοίτησης είναι τετραετής. Λειτουργούν τμήματα α΄, β΄, γ΄ και δ΄ επιπέδου σπουδών. Το σχολικό έτος διαρκεί 9 μήνες. Οι παραδόσεις των μαθημάτων, που γίνονται δύο φορές την εβδομάδα, αρχίζουν στις 15 Σεπτεμβρίου και λήγουν στις 15 Ιουνίου (εγγραφές: 1-14 Σεπτεμβρίου). Επιτρέπεται η απευθείας εγγραφή στον 2ο κύκλο σπουδών, αλλά μόνο μετά από επιτυχή προφορική και γραπτή εξέταση, που διενεργείται το αργότερο έως τις 14 Σεπτεμβρίου. Οι υποψήφιοι εξετάζονται όλοι μαζί σε ημερομηνία που ανακοινώνεται από το Παράρτημα το αργότερο έως τις 5 Σεπτεμβρίου.

Το Ίδρυμα φροντίζει ώστε να υπάρχουν εγκαίρως στη διάθεση των σπουδαστών τα απαιτούμενα εγχειρίδια, λεξικά, γραμματικές και λοιπά βοηθήματα σπουδών. Κατά τους μήνες Φεβρουάριο και Ιούνιο διενεργούνται γραπτές προαγωγικές εξετάσεις, οι οποίες είναι υποχρεωτικές για όλους. Η ακριβής ημερομηνία των εξετάσεων ανακοινώνεται τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από τη διεξαγωγή τους.

Εξεταστικό κέντρο

Από το 2001 το Παράρτημα είναι εντεταλμένο εξεταστικό κέντρο του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας στην Ουκρανία, αλλά και στη Μολδαβία, για την απόκτηση αναγνωρισμένου τίτλου πιστοποίησης της επάρκειας της ελληνομάθειας. Τα επίπεδα για τα οποία χορηγείται το πιστοποιητικό είναι έξι (Α1-Α2-Β1-Β2-Γ1-Γ2). Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε έξι επίπεδα γλωσσικής επάρκειας και αξιολογούνται σε τέσσερις ή πέντε δεξιότητες, δηλαδή στην κατανόηση και παραγωγή γραπτού κειμένου, στην κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου και στη χρήση γλώσσας. Οι εξετάσεις για όλα τα επίπεδα διενεργούνται μία φορά το χρόνο, συνήθως κατά το δεύτερο δεκαήμερο του Μαΐου.


Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.greeklanguage.gr/certification/ ή στο Παράρτημα του ΕΙΠ Οδησσού  

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
20 Krasny Pereulok, Odessa, 65026, Ukraine
Tηλ.: +38 (048) 7374547
e-mail: hfc@hfcodessa.org 

Υπεύθυνη: Νανούσκα Ποντκοβυρώφ