Το Παράρτημα της Οδησσού

Το Παράρτημα του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού ιδρύθηκε στην ιστορική πόλη της Οδησσού το 1994, μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Ιδρύματος και την άδεια λειτουργίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ουκρανίας (Ν 27, 8 Απριλίου 1994). Σκοπός του είναι η προώθηση και διάδοση της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού στην Ουκρανία.
Ο Δήμος της Οδησσού παραχώρησε για το σκοπό αυτό, με συμβολικό μίσθωμα, τρία οικήματα, ένα από τα οποία υπήρξε η ιστορική οικία του Γρηγορίου Ιωάννου Μαρασλή, όπου συνεδρίαζαν και τα μέλη της Φιλικής Εταιρείας.
Το Παράρτημα της Οδησσού προσδιορίζει τα προγράμματα και τις δράσεις του λαμβάνοντας υπόψη το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται, καθώς και τις προτιμήσεις και τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Υλοποιεί προγράμματα με μια ευρεία γκάμα πολιτιστικών και μορφωτικών δραστηριοτήτων, που καλύπτουν ποικίλα πεδία ενδιαφέροντος (μουσική, χορό, θέατρο, φωτογραφία, εκπαίδευση, αρχαιολογία κ.ά.) και συμβάλλουν στη διαμόρφωση αμοιβαίων, γόνιμων, αλλά και ισότιμων σχέσεων συνεργασίας.

Κατευθύνσεις δραστηριότητας:

 • Οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων (διοργανώσεις εκθέσεων, διαλέξεων και θεατρικών παραστάσεων, μεταφράσεις λογοτεχνικών έργων, συναντήσεις, μουσικές βραδιές κ.ά.).
 • Διδασκαλία και διάδοση της ελληνικής γλώσσας, της ιστορίας και του πολιτισμού.
 • Διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων για την αναβάθμιση του τρόπου και των μέσων διδασκαλίας.
 • Χορηγία υποτροφιών για την επιμόρφωση των σπουδαστών της ελληνικής γλώσσας.
 • Επιμέλεια και οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
 • Προώθηση καλλιτεχνικών συνεργασιών και ανταλλαγών.
 • Ενίσχυση της συνεργασίας με ουκρανικούς και ελληνικούς πολιτιστικούς φορείς.
 • Συνεργασία με μουσεία, βιβλιοθήκες, αρχεία και κρατικούς φορείς για την ανάδειξη τεκμηρίων που άπτονται θεμάτων ελληνικού ενδιαφέροντος.
 • Συμμετοχή ή αποκλειστική διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων με θέματα που αφορούν στην ελληνική παρουσία στην Ουκρανία.
 • Ανάδειξη της ελληνικής παρουσίας στην περιοχή, ενίσχυση των ελληνικών συλλόγων και κοινοτήτων.
 • Ενίσχυση της συνεργασίας με τα ΑΕΙ.
 • Συμβολή στην ανταλλαγή επιστημονικού προσωπικού.
 • Προώθηση της επιστημονικής έρευνας με στόχο την υλοποίηση πιλοτικών προγραμμάτων συνεργασίας σε διάφορους τομείς των θετικών και των ανθρωπιστικών επιστημών, στον τομέα της τεχνολογικής έρευνας και των δυνατοτήτων εφαρμογής της.
 • Δημιουργία κέντρου τεκμηρίωσης δεδομένων και δραστηριοτήτων.
 • Συμβολή και οργανωτική βοήθεια σε επαφές και συνεργασίες επιστημονικών ιδρυμάτων, οργανισμών, φορέων και ερευνητών.
 • Στήριξη ουκρανικών πολιτιστικών φορέων, ιδρυμάτων ή μεμονωμένων καλλιτεχνών, το έργο των οποίων προβάλλει τον ελληνικό πολιτισμό.


 • Διευθυντής του Παραρτήματος είναι ο κ. Σωφρόνης Παραδεισόπουλος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Παραρτήματος

Για την υποβοήθηση του έργου και των δραστηριοτήτων του Παραρτήματος, το Δ.Σ. του Ιδρύματος δημιουργεί και διορίζει τα μέλη του Δ.Σ. του Παραρτήματος το οποίο υποβάλει προτάσεις για δραστηριότητες, συμβάλει στην προσέλκυση χορηγιών και επιπλέον χρηματοδότησης του Παραρτήματος, λαμβάνει μέτρα για την υλικοτεχνική και εκπαιδευτική μεθοδολογική υποδομή του Παραρτήματος, συμμετέχει στην εξέταση θεμάτων και αιτήσεων προς το Παράρτημα προκειμένου να διευθετηθεί η λύση τους σε εύθετο χρόνο.

Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού - Αθήνα

Το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού ιδρύθηκε το 1992 με έδρα την Αθήνα και με σκοπό την προβολή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας σε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και υπάγεται στο Υπουργείο Πολιτισμού. Διοικείται από Συμβούλιο, το οποίο διορίζεται κάθε τέσσερα χρόνια.

Το ΕΙΠ αναπτύσσει δραστηριότητες μέσω των Παραρτημάτων του και των Εστιών του, σε συνεργασία με μορφωτικούς και πολιτιστικούς φορείς.

Στρατηγού Καλλάρη 50, 154 52 Αθήνα.
Tel.: +30/210-6776540-7, Fax: 6725826
http://www.hfc-worldwide.org/
e-mail:president@hfc.gr

Παραρτήματα και Εστίες

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

Hellenic Foundation for Culture - مؤسسة الثقافة اليونانية
18, Sidy Mitwaly, Attarin
Alexandria, Egypt

Tel.: +203-4861598, Fax: 4840765
http://hfc-worldwide.org/alexandria/
FACEBOOK
e-mail:hellenicfoundationalexandria@gmail.com


ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ

Hellenic Foundation for Culture
Resavska 34
11000 Beograd

Tel.: 00381113038113/3038114
http://www.hfc-belgrade.com/
FACEBOOK
e-mail: hfk.beograd@gmail.com


ΒΕΡΟΛΙΝΟ

Griechische Kulturstiftung
Am Monbijouplatz 12
10178 Berlin

Tel.: +49/30-9152-1809
http://hfc-worldwide.org/berlin/
FACEBOOK
e-mail:info@griechische-kultur.de


ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ

Hellenic Foundation for Culture
1-3, Pache Protopopescu Street, Sect.2,
cod 021403, Bucharest, Ελληνική Πρεσβεία στο Βουκουρέστι

Tel.: 004-021-310 4990
http://www.hfc-bucharest.com/
FACEBOOK
e-mail:info@hfc-bucharest.com, fundatiaculturalagreaca@gmail.com
ΛΟΝΔΙΝΟ

Hellenic Foundation for Culture
Embassy of Greece, 1a Holland Park,
London W. 11 3TP

Tel.: +44/207-7273029, Fax: 2297221
http://www.greeceinbritain.org.uk
FACEBOOK
e-mail:events@greeceinbritain.org.uk


ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού
Γλάδστωνος 6,
1095 Λευκωσία, Κύπρος

Tel.: +357-2266-5540
http://hfc-worldwide.org/nicosia
FACEBOOK
e-mail:estiacy@hfc.gr


ΤΕΡΓΕΣΤΗ

Fondazione Ellenica Di Cultura
Via del Lavatoio 5
34132 Trieste - I piano

Tel.: +39040639339, +39040639339, Fax: +390403482269
http://www.hfc-sezioneitaliana.com/
FACEBOOK
e-mail: info@hfc-sezioneitaliana.com


ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ


http://hfc-worldwide.org/washingtondc/
e-mail: