15.05.2009

Εξετάσεις για την πιστοποίηση της ελληνομάθειας

13 και 14 Μαΐου στο Παράρτημα του ΕΙΠ στην Οδησσό, έλαβαν χώρα οι εξετάσεις για την πιστοποίηση της επάρκειας της ελληνoμάθειας και στα 4 επίπεδα. Συνολικά […]