18.10.2010

Πιστοποίηση Ελληνομάθειας

Σε ειδική εκδήλωση που διοργανώνεται στο Παράρτημα του ΕΙΠ την 15 Οκτωβρίου και ώρα 18:00, θα επιδοθούν και φέτος τα Πιστοποιητικά Ελληνομάθειας του ΚΕΓ στους επιτυχόντες στις εξετάσεις […]