05.05.2011

Πρόγραμμα Εξετάσεων Πιστοποίησης Ελληνομάθειας 2011

Το Παράρτημα του ΕΙΠ στην Οδησσό γνωστοποιεί ότι οι ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων για την πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας, είναι η 10η, 11η και η 12η […]