20.05.2014

Θερινή Ακαδημία με θέμα «Διεθνείς Σχέσεις και Πολιτιστική Διπλωματία»

Η Θερινή Ακαδημία συνδιοργανώνεται από το Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων και το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού στις εγκαταστάσεις Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Ολυμπία, 25-31 Αυγούστου 2014. Σπουδαστές, ερευνητές και […]