02.03.2016
12_03_16

11ο Διεθνές Συνέδριο στη μνήμη του Π. Κορισκόβσκι

Μετά από αίτημα της οργανωτικής επιτροπής του Συνεδρίου, στο Παράρτημα του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού 12 Μαρτίου και ώρα 17:00, θα λάβει χώρα η τελική συνεδρίαση του […]