28.07.2014

Εγγραφές στα τμήματα Ελληνικής Γλώσσας του Παραρτήματος

Το Παράρτημα του ΕΙΠ στην Οδησσό ενημερώνει ότι οι εγγραφές στα Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας του Παραρτήματος θα διεξαχθούν από 25/08 έως 10/09/2014. Σχετικό link …
21.01.2014

Εξετάσεις Πιστοποίησης Ελληνομάθειας 2014

Το Παράρτημα του ΕΙΠ στην Οδησσό γνωστοποιεί ότι για το έτος 2014 οι ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων για την πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας, είναι η 20η, […]
19.07.2013

Εγγραφές στα τμήματα Ελληνικής Γλώσσας του Παραρτήματος

Το Παράρτημα του ΕΙΠ στην Οδησσό ενημερώνει ότι οι εγγραφές στα Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας του Παραρτήματος θα διεξαχθούν από 27/08 έως 10/09/2013. Σχετικό link ..
01.02.2013

Εξετάσεις Πιστοποίησης Ελληνομάθειας 2013

Το Παράρτημα του ΕΙΠ στην Οδησσό γνωστοποιεί ότι για το έτος 2013 οι ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων για την πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας, είναι η 14η, […]