Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού – Οδησσός. 20 χρόνια

Marazli
Γρηγόριος Γρηγορίου Μαρασλής. Η τιμή υπεράνω των τιμών
17.11.2012
Greki_Odessi_1
Οι Έλληνες της Οδησσού: 1799-1831, 1836
20.12.2014

Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού – Οδησσός. 20 χρόνια

20_let_2014_1[1]

Παράρτημα Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού. Οδησσός, 2014, 142 σελ.
Δίγλωσση ελληνορωσική έκδοση
ISBN 978-966-8815-11-9

Λεύκωμα αφιερωμένο στα 20 χρόνια λειτουργίας του ΕΙΠ στην Οδησσό