Μουσείο της Φιλικής Εταιρείας

Greki_Odessi_6
Οι Έλληνες της Οδησσού: 1907-1920
02.02.2009
Stilianudi
Αλέξανδρος Στυλιανούδης: Αρμονίες
15.11.2010

Μουσείο της Φιλικής Εταιρείας

filiki eteriya

Μουσείο της Φιλικής Εταιρείας. Οδησσός
Ιστορικά – Κατάλογος

Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού
Αθήνα, 2008, 144 σελ., 26х19, ISBN 960-85461-6-8