Οι Έλληνες και η Λαύρα του Κιέβου. Μαρτυρίες διά μέσου των αιώνων

Garmider
Athens – Odessa in the Works of Gennady Garmider
08.02.1999
Det_risunok_2000
Η Ελλάδα στα μάτια των παιδιών
02.02.2000

Οι Έλληνες και η Λαύρα του Κιέβου. Μαρτυρίες διά μέσου των αιώνων

Kievo-Pech_Lavra

Κατάλογος έκθεσης (Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού/Παράρτημα Οδησσού)
Οδησσός 1999, 31 σελ., 24×16.

Ο κατάλογος φωτίζει την πολλαπλή επιρροή του ελληνικού στοιχείου στη Μονή των Κρυπτών του Κιέβου. Τα ίχνη του είναι φανερά στο λειτουργικό Τυπικό και στην πνευματική σφαίρα των δραστηριοτήτων των μοναχών. Ελληνικά πρότυπα υιοθετήθηκαν και στον εκκλησιαστικό συμβολισμό της Λαύρας.
(δίγλωσση ελληνοουκρανική έκδοση)