Οι Έλληνες της Οδησσού: 1907-1920

Det_risunok_2007
Η Ελλάδα με τα μάτια των παιδιών: 1996-2006. Λεύκωμα
12.11.2007
filiki eteriya
Μουσείο της Φιλικής Εταιρείας
14.11.2009

Οι Έλληνες της Οδησσού: 1907-1920

Greki_Odessi_6

(Κρατικό Αρχείο Οδησσού)
Οδησσός 2009, 344 σελ., 29×20., ISBN 978-966-555-072-3.

Η σειρά «Έλληνες της Οδησσού» είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας του Παραρτήματος με το Κρατικό Ιστορικό Αρχείο της Οδησσού. Αφορά στην αποδελτίωση των μητρώων της ελληνικής εκκλησίας της Αγίας Τριάδας. Οι οδηγοί προσφέρουν στοιχεία για την ιστορία του ελληνικού πληθυσμού στην Οδησσό και είναι εξαιρετικά χρήσιμοι στους ερευνητές και σ’ αυτούς που ασχολούνται με τη γενεαλογία.
(ρωσική έκδοση)