ΕΙΠ Οδησσού // Νέα και Εκδηλώσεις

Το Παράρτημα στην Οδησσό

Το Παράρτημα του ΕΙΠ ιδρύθηκε στην ιστορική πόλη της Οδησσού το 1994, μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Ιδρύματος και την άδεια λειτουργίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ουκρανίας (Ν 27, 8 Απριλίου 1994).

Ο Δήμος της Οδησσού παραχώρησε για το σκοπό αυτό, με συμβολικό μίσθωμα, τρία οικήματα, ένα από τα οποία υπήρξε η ιστορική οικία του Γρηγορίου Ιωάννου Μαρασλή, όπου συνεδρίαζαν και τα μέλη της Φιλικής Εταιρείας.
Αποστολή
Το Παράρτημα του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού, θεσμικός φορέας άσκησης εξωτερικής πολιτιστικής πολιτικής της Ελλάδας, ιδρύθηκε στην Οδησσό με σκοπό την προώθηση και διάδοση της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού στην Ουκρανία. Αναπτύσσει μια γόνιμη δραστηριότητα σε πολλούς τομείς. Μια από τις πιο καθοριστικές είναι η εκπαιδευτική του δράση, η οποία περιστρέφεται, κατά κύριο λόγο, γύρω από το Μουσείο της Φιλικής Εταιρείας.
Συνεργασίες
Μία από τις κύριες μορφές οργάνωσης της δραστηριότητας του Παραρτήματος βασίστηκε στην αρχή της συνεργασίας. Συνεργασίες αναπτύχθηκαν με Πανεπιστήμια της Ουκρανίας, Μουσεία, Βιβλιοθήκες, Αρχεία, πολιτιστικούς οργανισμούς κ.ά.
Έρευνα
Σημαντική είναι και η κατεύθυνση της ερευνητικής δραστηριότητας, η διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων και η συμμετοχή του Παραρτήματος σε άλλες διεθνείς συναντήσεις και προγράμματα, τόσο σε τοπικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

στην Ουκρανία


Οι δραστηριότητες του Παρατήματος, εκτός από την Οδησσό, επεκτείνονται σταδιακά και σε άλλες μεγάλες πόλεις της Ουκρανίας.

Υλοποιεί προγράμματα με μια ευρεία γκάμα πολιτιστικών και μορφωτικών δραστηριοτήτων, που καλύπτουν ποικίλα πεδία ενδιαφέροντος (μουσική, χορό, θέατρο, φωτογραφία, εκπαίδευση, αρχαιολογία κ.ά.). Αναπτύσσοντας μια πολυδιάστατη πολιτιστική δραστηριότητα, καλλιεργεί τον
ενεργό διάλογο και τη διαλεκτική συνάντηση απόψεων, ιδεολογιών και πολιτικών στόχων ανάμεσα σε όλες τις πλευρές.

Βιβλιοθήκη - Ελληνική Γλώσσα - Διαλέξεις

Μουσείο Φιλικής Εταιρείας - Εκθέσεις

Εκδοτική δραστηριότητα

 • каталог детского рисунка_3
 • Галанакі
 • КОСТАНДИ_КАТАЛОГ
 • Кавафіс
 • Greki_Odessi_1
 • 20_let_2014_1[1]
 • Marazli
 • Elitis
 • Stilianudi
 • filiki eteriya
 • Greki_Odessi_6
 • Det_risunok_2007
 • Любов до грецьких муз
 • Bahtov_Gerodot
 • Palatnikov_Iliada
 • Glazirin_2006
Η εκδοτική δραστηριότητα έχει αποκτήσει ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα του Παραρτήματος Οδησσού. Αναπτύσσοντάς την, το Παράρτημα θέτει ως στόχο την παροχή πληροφοριών σε όσο το δυνατόν ευρύτερο κοινό, ανοίγοντας νέες πηγές γνώσης και πρόσβασης στις οικουμενικές αξίες.
 

Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού


Οδησσός