23.01.2014

Σύντομη παρουσίαση των προτεραιοτήτων της Ελληνικής Προεδρίας της Ε.Ε.

Στις 23.1.2014 και ώρα 16:00, σε συνεργασία με το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στην Οδησσό, θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του Παραρτήματος του ΕΙΠ μία σύντομη […]