Το χορευτικό συγκρότημα ελληνικών παραδοσιακών χορών του Παραρτήματος Οδησσού του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού στο Λβιβ.

konferenciya_Nan
Συμμετοχή της κ. Νάνουσκας Ποντκοβυρώφ σε Διεθνές συνέδριο στην Ελλάδα
07.10.2016
День_ОХИ
Εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου, Hμέρα του «Όχι»
21.10.2016
Προβολή όλων

Το χορευτικό συγκρότημα ελληνικών παραδοσιακών χορών του Παραρτήματος Οδησσού του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού στο Λβιβ.

Львов

Την 28η Οκτωβρίου 2016, το χορευτικό συγκρότημα ελληνικών παραδοσιακών χορών του Παραρτήματος Οδησσού του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού θα δώσει χορευτική παράσταση στο Λβιβ, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του εορτασμού του «Όχι» και της 15ης επετείου από την ίδρυση της τοπικής ελληνικής κοινότητας «Έλληνες».

HFC
HFC