25.04.2012

«ΟΛΚΑΣ. Από το Αιγαίο στη Μαύρη Θάλασσα. Μεσαιωνικά Λιμάνια-Σταθμοί στους θαλάσσιους δρόμους της Ανατολής»

Το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού στην Οδησσό κατά τη διάρκεια του 2012-2013 θα συμμετέχει ως εταίρος στην υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «ΟΛΚΑΣ. Από το Αιγαίο στη Μαύρη […]